Chú rể Trung Đức – cô dâu Thanh Loan 

Photo: Cháu Hoàn   https://www.facebook.com/hoan.huhong.142 )

Hoa cưới: Trang Chóe ( https://www.facebook.com/ohfleurshanoi )

Tài Xế Hạnh Phúc: Huy Lợn ( https://www.facebook.com/luu.huy.7 )

Phòng cưới: Huyền Tiều (https://www.facebook.com/ngocthachphungkhoang)

Trưởng ban tiếp rượu: Khắc Khánh (https://www.facebook.com/khanh.nguyenkhac.31)

Phó Ban tiếp rượu: Khắc Dương (https://www.facebook.com/nguyen.duongkhac.9)

                     Khắc Quyền ( https://www.facebook.com/nguyenkhac.quyen.73 )

 Ban điếu đóm: Khắc Dân , Khánh Ta Li Ban , Thiên Bồng Nguyên Soái , Phát tài Phát lộc , Thiện Tèo 

Xin Chân Thành Cảm Ơn Họ hàng 2 bên cùng anh em bạn bè <3

Phóng viên thường trú  : NTD